Είναι ενήμεροι και κατανοούν οι καταναλωτές τη διατροφική επισήμανση; Έρευνα σε χώρες της ΕΕ.

Kατά μέσο όρο, οι ευρωπαίοι καταναλωτές δαπάνησαν περίπου 35 δευτερόλεπτα για να εξετάσουν το κάθε προϊόν. Πολλοί από αυτούς είχαν επίγνωση της ύπαρξης των διαφορετικών συστήματων  διατροφικής επισήμανσης. Η γνώση για την ύπαρξη του συστήματος των GDA κυμάνθηκε από 40% στην Σουηδία ώς και 90% στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ήταν περίπου 60% στις άλλες χώρες. Όταν επικεντρωθήκαμε, συγκεκριμένα, στο ιδιαίτερο σχήμα επισήμανσης που επικρατεί στην κάθε χώρα, η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών της Σουηδίας είχε επίγνωση του σχήματος της «Σουηδικής Κλειδαρότρυπας» (95%) και ήταν σε θέση να το κατανοήσει (71%). Η γνώση της ύπαρξης του συστήματος επισήμανσης των Χρωματικών Κωδικών ήταν υψηλή στο Ηνωμένο Βασίλειο (81% για το σύστημα του Φωτεινού Σηματοδότη) και χαμηλή στην Γαλλία (23% για το σύστημα «nutri-pass»). Αρκετά συχνά οι καταναλωτές ερμήνευαν λαθεμένα τo σύστημα των Χρώματικων Κωδικών, ιδιαίτερα όσον αφορά την ερμηνεία του χρώματος που υποδεικνύει αυξημένη περιεκτικότητα για κάποιο συστατικό (κόκκινο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, πορτοκαλί στην Γαλλία). Οι καταναλωτές πίστευαν λανθασμένα ότι το χρώμα αυτό σημαίνει ότι "Θα πρέπει να προσπαθήσεις να μην καταναλώνεις το προϊόν αυτό", ενώ η σωστή ερμηνεία του είναι "Είναι θεμιτό να καταναλώνεται το προϊόν αυτό περιστασιακά ως λιχουδιά." Επιπλέον, λιγότεροι από το 15% των καταναλωτών στο Ηνωμένο Βασιλείο θεώρησαν ότι τα επεξηγηματικά στοιχεία στις ετικέτες (Χρωματικοί Κώδικες ή υψηλή/μέτρια/χαμηλή) ήταν τα πλέον κατάλληλα να αναδείξουν την ιδιαίτερη θρεπτική αξία ενός προϊόντος με τις απόλυτες τιμές για την περιεκτικότητα κάθε θρεπτικού συστατικού και τα GDA να έχουν σχετικά υψηλότερο σκορ από άλλα επεξηγηματικά στοιχεία επισήμανσης.

Όταν ζητήθηκε από τους καταναλωτές να επιλέξουν το πιο υγιεινό μεταξύ τριών ετικετών από προσυσκευασμένα έτοιμα γεύματα, μια μεγάλη πλειοψηφία καταναλωτών (άνω του 70%) στην Γαλλία, την Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο κατάφεραν να αναγνωρίσουν σωστά το πιο υγιεινό από τα τρία προϊόντα, καθώς και το 50% των καταναλωτών στην Ουγγαρία, την Πολωνία και την Σουηδία, ανεξάρτητα από το ιδιαίτερο σχήμα διατροφικής επισήμανσης της κάθε χώρας. Επιπλέον, πάνω από το 65% των ευρωπαίων ερωτηθέντων μπορούσε να χρησιμοποιήσει σωστά το σύστημα των GDA για να αναγνωρίσει την πιο υγιεινή επιλογή μεταξύ δύο προϊόντων (από 66% στην Πολωνία έως 88% στο Ηνωμένο Βασίλειο). Ωστόσο, λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες σε πέντε χώρες κατανοούσαν ότι τα ποσοστά των GDA αναφέρονται σε μία μερίδα του τροφίμου και όχι σε 100 g ή ml του τροφίμου, με εξαίρεση τους καταναλωτές στην Γαλλία.
Η κατανόηση και η ικανότητα των καταναλωτών να κάνουν υγιεινές επιλογές σχετίστηκε με τις διατροφικές τους γνώσεις, την ηλικία, την κοινωνική τάξη και το ενδιαφέρον τους για υγιεινή διατροφή. Το φύλο και ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) δεν φάνηκε να αποτελεί παράγοντα που να επηρεάζει τις επιλογές τους. Συνεπώς, η βελτίωση των διατροφικών γνώσεων των καταναλωτών θα μπορούσε να βοηθήσει στη σωστή ερμηνεία των ετικετών των τροφίμων.

πηγή [www.eufic.org]