Προιόντα με πιστοποίηση Koscher (κασσέρ) στην Ελλάδα.


Τα προιόντα που είναι κατάλληλα για την εβραική διατροφή ονομάζονται koscher και προφέρεται κασσέρ. Τα προιόντα αυτά δεν είναι απαραίτητο να παράγονται στο Ισραήλ ή από προσωπικό Εβραικού θρησκεύματος όπως πιστεύουν πολλοί. Μπορεί λοιπόν μια ελληνική επιχείρηση να παράξει προιόντα που να πληρούν τις προδιαγραφές koscher και να απευθυνθεί σε μια εξειδικευμένη αγορά καταναλωτών η οποία δεν είναι και τόσο μικρή. Μια έρευνα λέει πως το 20% των τροφίμων που πωλούνται στα supermarket των ΗΠΑ είναι koscher. Μεγαλώνει συνεχώς ο αριθμός των καταναλωτών που επιλέγουν προιόντα koscher ως πιο ποιοτικά χωρίς να είναι θρησκευτική τους επιταγή. Για να χαρακτηριστεί ένα προιόν koscher απατείται η αποδεδειγμένη τήρηση σειράς κανόνων κατά την παραγωγή των εν λόγω προιόντων από την επιλογή α' υλών (π.χ. απαιτείται ειδικός τρόπος σφαγής των ζώων, απαγορεύεται το χοιρινό, κ.ά.), στον συνδυασμό των συστατικών (π.χ. δεν συνδυάζεται το γάλα με το κρέας) και τον τρόπο παραγωγής (π.χ. αποφυγή επιμολύνσεων από μη koscher συστατικά λόγω κοινών σκευών). Με βάσει το ποιός επιβεβαιώνει το ''καλώς έχει'' τα προιόντα koscher διακρίνονται στα πιστοποιημένα και σε αυτά που έχουν παραχθεί με την επίβλεψη Ραβίννου. Τα πιο γνωστά σύμβολα πιστοποίησης koscher που μπορεί να βρει κανείς επί των τυποποιημένων προιόντων διατροφής είναι αυτά των σχετικών διεθνών οργανισμών πιστοποίησεις είναι τα παρακάτω (πατήστε στο κάθε σήμα για να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα): 

Προιόντα Koscher στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά και η επισήμανσή τους διέπεται από κάποιες ενδιαφέρουσες λεπτομέριες.  


1)      Οι οργανισμοί Κασσέρ και οι Ραββίνοι είναι υπεύθυνοι για κάθε προϊόν που φέρει το χαρακτηριστικό σύμβολο ενός από τους οργανισμούς Κασσέρ (ΟΚ, ΟU, KF, KLBD κλπ.) ή το χαρακτηριστικό της επίβλεψης του Ραββίνου.
2)      Τα προϊόντα που περιέχουν γάλα έχουν την ένδειξη (D).
3)      Το όνομα του προϊόντος είναι γραμμένο με σκούρα γράμματα, η μάρκα είναι γραμμένη με κεφαλαία και η ιδιαίτερη ονομασία με μικρά γράμματα. Στις παρενθέσεις θα βρείτε το χαρακτηριστικό της ραββινικής επίβλεψης, το σύμβολο ενός από τους οργανισμούς Κασσέρ και για μερικά προϊόντα που εισάγονται από τη Γαλλία, τον αριθμό EMB που πρέπει οπωσδήποτε να εμφανίζεται στη συσκευασία. 
4)      Εάν ένα προϊόν μιας συγκεκριμένης εταιρίας είναι Κασσέρ, δε σημαίνει ότι και τα άλλα προϊόντα της εταιρίας αυτής είναι Κασσέρ.
5)      Εάν ένα συγκεκριμένο προϊόν έχει το σύμβολο του Κασσέρ ή το χαρακτηριστικό της ραββινικής επίβλεψης, δε σημαίνει ότι το ίδιο προϊόν χωρίς το σύμβολο ή την επίβλεψη είναι Κασσέρ. Μερικά συστατικά μπορεί να διαφέρουν.
6)      Εάν ένα προϊόν είναι Κασσέρ δε σημαίνει ότι το ίδιο προϊόν που παρασκευάστηκε αλλού είναι Κασσέρ. Μερικά συστατικά μπορεί να είναι διαφορετικά.
7)      `Ολα αυτά τα προϊόντα είναι Κασσέρ για ολόκληρο το χρόνο αλλά όχι το Πέσαχ, εκτός αν κάτι τέτοιο αναφέρεται.
8)      Μερικά προϊόντα υπάρχουν σχεδόν παντού. `Αλλα υπάρχουν κυρίως στα σουπερμάρκετς Καρφούρ (*) , ΑΒ Βασιλόπουλο (¨), ή Μαρινόπουλο (·).


[πηγή: Chabad Lubavitch of Athens Greece • Aisopou 10 • Athens, 10554 • Greece • 30-210-323-3825]