Τρόπος καταγραφής προσθέτων τροφίμων Ε στις ετικέτες.

Μπορεί να δούμε σε μια ετικέτα την επισήμανση: Ενισχυτικό Γεύσης: Γλουταμινικό μονο - νάτριο. Ο προσδιορισμός ΄΄ενισχυτικό γεύσης΄΄ είναι υποχρεωτικός; Για ποια συστατικά τροφίμων θα πρέπει να προηγείται αναφορά της κατηγορίας τους στην ετικέτα; Η απάντηση δίνεται από την οδηγία 2000/13 και είναι τα πρόσθετα. Στην εν λόγω οδηγία και στο παράρτημα ΙΙ αποτυπώνονται ποιες οι κατηγορίες συστατικών που θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά με την συνοδεία του ονόματος της κατηγορίας τους συνοδευόμενο από το ειδικό τους όνομα ή τον αριθμό Ε. Αυτός ο κατάλογος είναι:

Χρωστική, Συντηρητικό, Αντιοξειδωτικό, Γαλακτωματοποιητής, Πυκνωτικό μέσο, Πηκτωματοποιητής, Σταθεροποιητής, Ενισχυτικό γεύσης, Μέσο οξίνισης, Διορθωτικό οξύτητας, Αντισυσσωματωτικό, Τροποποιημένο άμυλο, Γλυκαντικό, Διογκωτικό ζύμης, Αντιαφριστικό, Υλικό επικάλυψης, Άλατα τήξεως, Βελτιωτικό αλεύρων, Σκληρυντικό, Υγροσκοπικό μέσο, Διογκωτικό, Προωστικό αέριο