Το σήμα e που ''συνοδεύει'' την ένδειξη βάρους στις ετικέτες των τροφίμων.

Στην επισήμανση, την ετικέτα δηλαδή, προϊόντων με τυποποιημένη ονομαστική ποσότητα από 5g - 10kg (ή 5ml - 10l) ο συσκευαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει το 'e' mark (σήμα e) δηλώνοντας έτσι σε καταναλωτές, πελάτες και αρχές πως ελέγχει τα βάρη ή τον όγκο και ακολουθεί την μέθοδο αναφοράς για την μέση αποδεκτή απόκλιση βάρους ή όγκου. Με λίγα λόγια ο μέσος όρος βάρους ή όγκου των προϊόντων ανά batch δεν είναι μικρότερος από την αναγραφόμενη ονομαστική ποσότητα. Έτσι αυξάνεται η σιγουριά των αγοραστών για περιορισμό των ελλιποβαρών τεμαχίων του προιόντος. Το σήμα e θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3mm σε ύψος και να είναι στο ίδιο πεδίο με το δηλούμενο βάρος (π.χ. e100g ή 100ge). Η εν λόγω σήμανση δεν είναι υποχρεωτική, αλλά αποτελεί μια θεσμοθετημένη και κοινά αποδεκτή μέθοδο ελέγχου της αποδεκτής απόκλισης στις αγορές της ΕΕ μέσω σχετικής οδηγίας της ευρωπαικής ένωσης (76/211/ΕΟΚ και 78/891/ΕΟΚ). Διαβάστε πιο αναλυτικά: