Επισήμανση και αυγό (αβγό).

Λέγαμε στο Πανεπιστήμιο πως το αρχαιότερο αλλά και το πιο σοφιστικέ υλικό συσκευασίας είναι το κέλυφος του αυγού. Σήμερα οι αυγουλάδες ή πιο σωστά οι ωοπαραγωγοί μετά την ωοσκόπηση των αυγών πρέπει να τα επισημαίνουν. Η επισήμανση στο κέλυφος των αυγών είναι της μορφής
  
3EL15001

και ακολουθεί την παρακάτω λογική χωρισμένη σε 3 μέρη: Α. Ο αριθμός στην αρχή ταυτοποιεί την μέθοδο εκτροφής (0= βιολογική παραγωγή, 1= ελευθέρας βοσκής, 2= αχυρώνας, 3= κλωβοί), Β. Τα λατινικά γράμματα ταυτοποιούν το κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο βρίσκεται η μονάδα παραγωγής (EL= Ελλάδα) και Γ. Ο αριθμός στο τέλος που διδεται από την νομαρχία σε κάθε μονάδα παραγωγής.