Το EUFIC εξέδωσε το Global update on Nutritional Labelling


Τo European Food Information Council (EUFIC) και άλλοι διεθνής φορείς συνέταξαν και εξέδωσαν τον Ιούλιο του 2011 το Global Update on Nutrition Labelling. Το 86σέλιδο update, ή καλύτερα εγχειρίδιο, απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για το status, νομικό και άλλο, των διαθρεπτικών επισημάνσεων επί των συσκευασμένων τροφίμων. Στο εν λόγω κείμενο γίνεται ανασκόπηση στα ισχύοντα ανά τον κόσμο, τις τάσεις στο μέλλον, της καλύτερες πρακτικές, την άποψη εμπλεκομένων (αρχών, επιχειρήσεων και καταναλωτών), κτλ. 
Διαβάστε περισσότερα στο:    http://www.eufic.org/upl/1/default/doc/GlobalUpdateExecSumJune2011_press%281%29.pdf