Νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός για την επισήμανση των τροφίμων από Οκτώβρη

Η παραπλάνηση των καταναλωτών με τις πληροφορίες επι της συσκευασιας των τροφιμων αποτελεί σημαντικό θέμα για την παγκοσμια αγορα τροφιμων. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ανασκοπεί φέτος την σχετική νομοθεσία με σκοπό την αυστηροποιησή της και τον εκσυγχρονισμό της. Η ισχύουσα νομοθεσία στην ΕΕ (ξεκινώντας απο την Οδηγία ΕΟΚ 79/112 και στην συνέχεια με τις τροποποιήσεις της αλλά πιο σαφώς με την Οδηγία ΕΕ 2000/13 και τον Κανονισμό ΕΕ 1924/2006 περί διατροφικών ισχυρισμών) απαιτεί τα παρακάτω στοιχεία επι των συσκευασιών των τροφιμων:

Ονομασία προϊόντος
Συστατικά
Περιεκτικότητα συστατικών
Χρόνος ζωής ή ελάχιστη διατηρισημοτητα
Συνθήκες διατήρησης ή και χρήσης
Επωνυμια και στοιχεία επικοινωνίας παραγωγού ή συσκευαστή
Οδηγίες χρήσης
Προέλευση εάν η απουσία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ μπορεί να αποτελέσει στοιχείο που παραπλανει
Καθαρό βάρος
Ποσοστό αλκοόλ για ΠΡΟΙΟΝΤΑ με αλκοόλ πάνω από 1,2%

Στις 6 Ιουλίου 2011 το Ευρωκοινοβούλιο συμφώνησε τους νέους κανόνες που θα διέπουν την επισήμανση ΤΡΟΦΙΜΩΝ στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στόχος να είναι πιο ξεκάθαρες και εύληπτες οι πληροφορίες που παρατίθενται επι της συσκευασίας απο τον καταναλωτή. Αποφασίστηκε λοιπόν να είναι υποχρεωτική η επισήμανση των παρακάτω διαθρεπτικών στοιχείων:

Θερμιδικη αξία
Λιπαρά
Κορεσμένα λιπαρά οξέα
Αλάτι
Ζάχαρη
Πρωτεΐνες
Αλλεργιογόνα

Επιπλέον η αποτύπωση της προέλευσης των παρακάτω γίνεται υποχρεωτική: χοιρινά, κοτόπουλο και αμνοερίφια. Απο την ημέρα δημοσίευσης του νεου κανονισμού υπολογίζεται να δοθεί 3ετής περίοδος προσαρμογής στις επιχειρήσεις τροφιμων της ένωσης. Η δημοσίευση του νέου κανονισμού περι επισημανσης τροφιμων αναμένεται τον Οκτώβριο του 2011.

Δείτε σχετικό MEMO του επιτρόπου John Dalli: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/482